当前位置

成语: 手足无措

Emoji和字体
成语详解
 • 典故説明:
  《史记.卷四七.孔子世家》有一段记载:卫灵公死后,卫人立蒯聵(ㄎㄨㄞˇ ㄎㄨㄟˋ)之子輒,是为出公。这一年六月,赵鞅將蒯聵纳於卫国的戚地,与輒对立。直到出公五年,卫君輒始终违抗父亲蒯聵,诸侯们屡次以这件事责备卫国。这时孔子门人子路等多在卫国任职,卫君輒想要请孔子主政。此刻蒯聵已在晋人的协助下回国,佔领了戚邑,父子相峙不下,尽失其应有的风度。在这种情形下,孔子自然不愿为一个名不正、言不顺的君主效力。他向子路陈述「正名」的道理,说:「名分不正,所说的话就不合道理;说的话不合道理,事情就做不成;事情都做不成,当然安上治民的礼、移风易俗的乐就无法产生;礼乐不能产生,刑罚就因失去依据而不能轻重適中;刑罚失当,人民举手投足都容易犯错,就会惶恐终日,不知如何安放手脚。」孔子所讲的此一席话,见於《论语.子路》。后来「手足无措」这句成语,就从孔子所说的「民无所错其手足」演变而出,用来形容人惶恐不安,不知如何是好。
 • 典源:
  #《论语.子路》1>子路曰:「卫君待子而为政,子將奚先?」子曰:「必也正名乎!」子路曰:「有是哉?子之迂也!奚其正?」子曰:「野哉由也!君子於其所不知,盖闕如也。名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所错2>手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子於其言,无所茍而已矣。」
  〔注解〕
  (1)典故或见於《礼记.仲尼燕居》。
  (2)错:通「措」,安置。
  〔参考资料〕《礼记.仲尼燕居》子曰:「礼者,何也?即事之治也。君子有其事必有其治。治国而无礼,譬犹瞽之无相与,倀倀乎其何之?譬如终夜有求於幽室之中,非烛何见?若无礼,则手足无所错,耳目无所加,进退揖让无所制。是故以之居处,长幼失其別,闺门三族失其和,朝廷官爵失其序,田猎戎事失其策,军旅武功失其制,宫室失其度,量鼎失其象,味失其时,乐失其节,车失其式,鬼神失其饗,丧纪失其哀,辨说失其党,官失其体,政事失其施,加於身而错於前,凡眾之动失其宜。如此则无以祖洽於眾也。」
 • 书证:
  01.《陈书.卷六.后主本纪》:「自画冠既息,刻吏斯起,法令滋章,手足无措。」
  02.金.刘志渊〈大江东去.人生最贵〉词:「前程路险,到时手足无措。」
  03.《三国演义.第六七回》:「孙权纵马上桥,桥南已折丈余,並无一片板。孙权惊得手足无措。」
  04.《警世通言.卷二四.玉堂春落难逢夫》:「真个朝朝寒食,夜夜元宵,(三官)不觉住了一个多月。……急得家人王定手足无措,三回五次,催他回去。」
  05.《红楼梦.第八三回》:「只听薛姨妈忽然叫道:『左胁疼痛的很!』说著,便向炕上躺下。嚇得宝釵、香菱二人手足无措。」
  06.《二十年目睹之怪现状.第六七回》:「那官儿听说是一个绝不相识的外国人来拜望,嚇得魂不附体,手足无措;连忙请到花厅相会。」
  07.《二十年目睹之怪现状.第七五回》:「谁知跳不惯的人,忽然从高落下,就手足无措的了,不知怎样一闪,把腿跌断了。」
 • 用法説明:

  【语义说明】形容人惶恐不安,不知如何是好。
  【使用类別】用在「惊惧恐慌」的表述上。
  【例 句】
  <01>喜欢朝令夕改的主管,常常使得下属手足无措
  <02>突遇家中变故,谁都难免手足无措,不知如何是好。
  <03>今天上课时,老师突然请他发表意见,让他手足无措
  <04>事情发生得太突然了,他被嚇得愣在当场,手足无措
  <05>这结果出乎大家的意料之外,所以个个都显得手足无措
  <06>他记得初当老师时,第一次作家庭访问,紧张得手足无措
  <07>接到这突如其来的惊喜,没有心里准备,反倒教我手足无措
  <08>老师突然宣布下一节课要考试,学生们面面相覷,手足无措
  <09>平日养成应变的能力,才不会在遇到事情时手足无措、失去方寸。
  <10>面对记者咄咄逼人的质疑,只见他频频拭汗,显得有些手足无措
 • 辨识:
  「手足无措」及「六神无主」都是用於形容惶恐不安的样子。
  「手足无措」用於形容行为举止的慌乱;「六神无主」用於形容心理状態的慌乱。
  手足无措六神无主辨似例句
  面对记者咄咄逼人的质疑,只见他频频拭汗,显得有些∼。
  我现在∼,脑筋一片空白,没办法回答你的问题。
成语接龙
参考鏈接

参考《国语大辞典》中的成语:手足无措

参考《国语大辞典》中成语“手足无措”分成的单字详解:

, , ,

用户留言

暂无留言

请输入您的名称,自动过滤HTML標签,请不要带鏈接。
如果需要网站管理员与您联係,请输入您的邮箱,此邮箱不会被其他用户看到。
请输入留言内容,自动过滤HTML標签,请不要带鏈接。