当前位置

编号:522

编号: 522
成语: 首鼠两端
注音: ㄕㄡˇ ㄕㄨˇ ㄌ|ㄤˇ ㄉㄨㄢ
辨识:
参考词语: 首施两端 两端首鼠
典故説明: 据《史记.卷一○七.魏其武安侯列传》载,西汉时有个名叫灌夫的武官,他的性情刚正不阿,作战十分英勇,立下许多战功。灌夫有个脾气,就是很討厌权贵,又很喜欢喝酒。有次他酒醉之后,甚至把竇太后的兄弟竇甫打得半死。由於他的这种脾气,很多皇亲国戚都十分憎恨他。有一年,丞相武安侯田蚡娶亲,在宴会上,灌夫向他敬酒,武安侯就故意说:「我不能喝酒。」灌夫再三劝酒,武安侯仍相应不理。灌夫自觉受到汙辱,碍於武安侯位高权重,不好发作,就藉故大骂席上的其他客人。灌夫的举动得罪了武安侯,便叫人把他绑起来,並且捉拿他的族人,打算全部判处死刑。魏其侯竇婴是竇太后的姪子,一向和灌夫交好,他知道了这个消息后,便设法搭救灌夫和他的族人。两人在景帝面前互相辩论,武安侯毁谤灌夫招聚天下豪杰,分明是存有谋反之心,应该处死;魏其侯则说,灌夫为国家立下许多战功,是国家的忠臣壮士,不该为了酒醉闹事这种小错就处死。景帝听完了双方的爭论之后,对如何处罚灌夫仍犹豫不决,便下令退朝。武安侯对於景帝行事优柔寡断很不满,就对別人生气的说:「竇婴只是一个老傢伙,何必为了他而畏首畏尾、犹豫不决呢?」后来「首鼠两端」被用来形容犹豫不决的样子。
典源: 《史记.卷一○七.魏其武安侯列传》魏其之东朝,盛推灌夫之善,言其醉饱得过,乃丞相以他事诬罪之。武安又盛毁灌夫所为横恣,罪逆不道。魏其度不可柰何,因言丞相短。武安曰:「天下幸而安乐无事,蚡得为肺腑,所好音乐狗马田宅。蚡所爱倡优巧匠之属,不如魏其、灌夫日夜招聚天下豪桀壮士与论议,腹誹而心谤,不仰视天而俯画地,辟倪两宫闲,幸天下有变,而欲有大功。臣乃不知魏其等所为。」於是上问朝臣:「两人孰是?」御史大夫韩安国曰:「魏其言灌夫父死事,身荷戟驰入不测之吴军,身被数十创,名冠三军,此天下壮士,非有大恶,爭杯酒,不足引他过以诛也。魏其言是也。丞相亦言灌夫通奸猾,侵细民,家累巨万,横恣潁川,凌轢宗室,侵犯骨肉,此所谓『枝大於本,脛大於股,不折必披』,丞相言亦是。唯明主裁之。」主爵都尉汲黯是魏其。內史郑当时是魏其,后不敢坚对。余皆莫敢对。上怒內史曰:「公平生数1>言魏其2>、武安3>长短,今日廷论,局趣效辕下驹4>,吾并斩若属矣。」……武安已罢朝,出止车门,召韩御史大夫载,怒曰:「与长孺共一老禿翁,何为首鼠两端5>?」〔注解〕(1)数:音ㄕㄨㄛˋ,频频、屡次。(2)魏其:竇婴(?∼西元前131),字王孙,西汉观津人。文帝竇后之姪。武帝时为丞相,尊崇儒术。七国之乱,被景帝封为大將军,乱平,以功封魏其侯,后为营救灌夫,触怒景帝后,弃市而死。(3)武安:田蚡(?∼西元前131),西汉內史长陵人。景帝王皇后同母弟。初为诸曹郎,景帝晚年始贵幸。武帝即位,封武安侯,拜太尉,后迁丞相。未贵时以父辈事竇婴。既贵而婴失势,以事诬竇婴及灌夫,未几病死。(4)局趣效辕下驹:局趣,即侷促,短小的样子。恐惧不安的像小马在车辕之下不敢抬头。(5)首鼠两端:《史记集解》、《埤雅》等书都说老鼠生性多疑,畏首畏尾。因此一般便以「首鼠两端」来形容犹豫不决的样子。近人刘大白则认为「首鼠」乃「踌躇」两字因为音读变转而成的异文,「踌躇」即欲进不进,欲止不止,犹豫不决的样子。
反义: 当机立断 毅然决然
近义: 委决不下 狐疑不决 逡巡不前 犹豫不定 举棋不定
释义: 形容犹豫不决的样子。语出《史记.卷一○七.魏其武安侯列传》。
书证: 01.《史记.卷一○七.魏其武安侯列传》:「武安已罢朝,出止车门,召韩御史大夫载,怒曰:『与长孺共一老禿翁,何为首鼠两端?』」(源)02.南朝陈.虞寄〈諫陈宝应书〉:「此数人者,將军所亲信,首鼠两端,唯利是视。」03.元.王实甫《西厢记.第一九齣》:「不料这廝每做下来,著我首鼠两端,展转不决。」04.《四库全书总目提要.卷一七三.集部.別集类二六.愚庵小集》:「与钱谦益为同郡,初亦以其词场宿老,颇与倡酬。既而见其首鼠两端,居心反覆,薄其为人,遂与之绝。」05.清.纪昀《阅微草堂笔记.卷一八.姑妄听之四》:「诡託於蹠犬之吠尧,是首鼠两端,进退无据,实狡黠反覆之尤。」
用法説明: 【语义说明】形容犹豫不决的样子。【使用类別】用在「犹豫不定」的表述上。【例  句】<01>这件事必须当机立断,不宜首鼠两端,犹疑不决。<02>两边都是我不能得罪的人,我如今是首鼠两端,进退维谷。<03>他在处里此事时,立场忽左忽右,真是首鼠两端,令人无法掌握!<04>他想在董事长和总经理间左右逢源,处事时当然总是首鼠两端,踌躇观望而已。<05>现实的利益考量使他在处理这件事时不得不瞻前顾后,但首鼠两端的结果,却错失了良机。