您在這裡

成語: 諱疾忌醫

來自《國語辭典》的講解:
 • 編號: 483
 • 成語: 諱疾忌醫
 • 注音: ㄏㄨㄟˋ ㄐ|ˊ ㄐ|ˋ |
 • 漢語拼音: hùi jí jì yī
 • 參考詞語: 匿病不醫, 護疾忌醫
 • 反義: 改過不吝, 知過必改, 退思補過
 • 近義: 文過飾非, 拒諫飾非
 • 釋義:
  名醫扁鵲謁見過蔡桓公好幾次,都看出桓公有病,而且一次比一次嚴重,但桓公卻不肯承認,也不肯就醫,終至喪命。本指不承認有病,害怕去治療。可用來比喻問題本小不予處理,終致無法收拾。#典出《韓非子.喻老》。後亦用「諱疾忌醫」比喻掩飾過失而不願聽人規勸。
  △「文過飾非
Emoji和字體
成語詳解
 • 典故説明:
  根據《韓非子.喻老》的記載,扁鵲曾經謁見蔡桓公,接連幾次他都說蔡桓公生病了。第一次見面他是說:「君王!你有病,病在皮膚上,不治療的話恐怕病情會加深。」隔了十天,第二次見面又說:「君王!你的病已經侵入肌肉,不快點治療,病情會更嚴重。」蔡桓公還是不加以理會。又過了十天,扁鵲又謁見桓公,說:「君主您的病現在蔓延到腸胃了,不醫治病情會更加嚴重。」蔡桓公依然不理他,心裡更加不高興了。又再過了十天,扁鵲看了蔡桓公一眼,轉身就走,於是桓公派人去問扁鵲原因。扁鵲回答說:「疾病在皮膚時,熱敷就可以治好;侵入到肌膚時,用針灸就可以醫好;等侵入到腸胃時,吃幾服湯藥就可以根治;可是一旦蔓延到骨髓裡頭,那就要神仙才管得了,我已沒有辦法醫治了。」五天之後,蔡桓公覺得身體不舒服,派人去請扁鵲,但扁鵲已經逃到秦國去了。蔡桓公也就病死了。後來這個故事濃縮成「諱疾忌醫」,指不承認有病,害怕去治療,可用來比喻問題本小不予處理,終致無法收拾;亦用來比喻掩飾過失而不願聽人規勸。
 • 典源:
  #《韓非子.喻老》有形之類,大必起於小;行久之物,族必起於少。……扁鵲1>見蔡桓公2>,立有閒。扁鵲曰:「君有疾在腠理3>,不治將恐深。」桓侯曰:「寡人無疾。」扁鵲出,桓侯曰:「醫之好治不病以為功。」居十日,扁鵲復見,曰:「君之病在肌膚,不治將益深。」桓侯不應,扁鵲出,桓侯又不悅。居十日,扁鵲復見,曰:「君之病在腸胃,不治將益深。」桓侯又不應,扁鵲出,桓侯又不悅。居十日,扁鵲望桓侯而還走4>,桓侯故使人問之。扁鵲曰:「疾在腠理,湯熨之所及也;在肌膚,鍼石5>之所及也;在腸胃,火齊之所及也;在骨髓,司命6>之所屬,無奈何也。今在骨髓,臣是以無請也。」居五日,桓公體痛,使人索7>扁鵲,已逃秦矣。桓侯遂死。故良醫之治病也,攻之於腠理,此皆爭之於小者也。夫事之禍福,亦有腠理之地,故曰:「聖人蚤從事焉。」
  〔注解〕
  (1)扁鵲:姓秦,名越人,生卒年不詳,春秋戰國時名醫。唯《史記》所載扁鵲故事,則非一人,而以扁鵲為良醫的代稱。因居於盧國,故亦稱為「盧醫」。
  (2)蔡桓公:蔡國君主,生卒年不詳。蔡,國名。周代諸侯國之一。地約在今河南省新蔡、上蔡、汝南一帶。
  (3)腠理:肌肉的紋理,指皮膚。腠,音ㄘㄡˋ。
  (4)還走:返走。還,音ㄏㄨㄢˊ。
  (5)鍼石:一種以石針刺經脈穴道的治病方法。鍼,音ㄓㄣ。
  (6)司命:傳說為主管人的壽命的神仙。
  (7)索:找。
  〔參考資料〕另可參考:《史記.卷一○五.扁鵲倉公列傳.扁鵲》
 • 書證:
  01.宋.朱熹〈與田侍郎書〉:「此須究其根原,深加保養,不可歸咎末節,諱疾忌醫也。」
  02.元.胡助〈月食遇雨〉詩:「或疑上天公,諱疾忌醫深閟埋;目盲出涕泗,化為霖雨來。」
  03.《醒世姻緣傳.第九三回》:「這誠庵替職的時候,已是魚口方消,天泡瘡已是生起。他卻諱疾忌醫,很命要得遮蓋,一頓輕粉,把瘡托得回去,不上幾個月期程,楊梅瘋毒一齊舉發。」
  04.清.錢謙益〈天啟元年浙江鄉試程錄.第五問〉:「夫庸醫之診病也,一言而中,則病者改容而聽之。何也?以為庸醫不足信,而諱疾忌醫者,其病必不可為也。」
 • 用法説明:
  一、
  【語義說明】不承認有病,害怕去治療。
  【使用類別】用在「有病不醫」的表述上。
  【例 句】
  <01>有病就要看醫診治,一味諱疾忌醫,只會讓病情加重而已。
  <02>醫生說這位病人本來有救,但因諱疾忌醫,等到病情惡化後,終致藥石罔效。
  二、
  【語義說明】比喻問題本小不予處理,終致無法收拾。
  【使用類別】用在「規避問題」的表述上。
  【例 句】
  <01>現在社會有個通病,那就是諱疾忌醫,得過且過。
  <02>在工作上,諱疾忌醫的人,往往會把問題弄得更嚴重。
  <03>既然已經知道技術有缺失,就要立即改善,假如諱疾忌醫,只會把問題變得更嚴重。
  三、
  【語義說明】比喻掩飾過失而不願聽人規勸。
  【使用類別】用在「拒諫掩過」的表述上。
  【例 句】
  <01>為求進步,遇有缺點就要改進,切莫諱疾忌醫
  <02>新任的總經理要大家指出公司經營的弊端,他絕不會諱疾忌醫
  <03>我們要求進步,就不可以抱著諱疾忌醫的態度,而是要面對缺失,力求改善。
  <04>他明明犯了技術上的錯誤,還諱疾忌醫,寧可當駝鳥,也不願接受別人的協助。
 • 辨識:
  「諱疾忌醫」及「文過飾非」都有明知有錯卻不願改正的意思。
  「諱疾忌醫」側重於不承認錯誤;「文過飾非」側重於以各種理由來掩飾錯誤。
  諱疾忌醫文過飾非辨似例句
  既然已經知道技術有缺失,就要立即改善,假如∼,只會把問題變得更嚴重。
  你明明做錯事,還找這麼多理由辯解,這樣∼,只會讓大家更難原諒你。
成語接龍
參考鏈接

參考《國語辭典》中的成語:諱疾忌醫

參考《國語大辭典》中的成語:諱疾忌醫

参考《國語大辭典》中成語“諱疾忌醫”分成的單字詳解:

, , ,

用戶留言

暫無留言

請輸入您的名稱,自動過濾HTML標簽,請不要帶鏈接。
如果需要網站管理員與您聯係,請輸入您的郵箱,此郵箱不會被其他用戶看到。
請輸入留言内容,自動過濾HTML標簽,請不要帶鏈接。